Ronny Olsson, chef för Kommunals studieenhet, berättar att drygt 500 studiecirklar har dragit igång runtom i landet. Han medger att det kunde ha varit bättre.

— Lite besvikna är vi ju.

Som förklaring till den relativt dåliga uppslutningen anger Ronny bland annat att det har blivit svårare och svårare att nå ut med centrala initiativ. Många kommunalare i Sverige har också en så hårt pressad arbetssituation att man helt enkelt inte hinner med att gå i studiecirkel också.

Men så är det inte överallt. I Enskede söder om Stockholm har Kommunal förhandlat till sig fyra lediga heldagar för studiecirkelverksamhet.
Kommunalarbetaren besökte sektionen under en av dessa dagar. Platsen är en konferenslokal på Stureby sjukhem, och verksamheten är febril.

— Det finns mycket aggressivitet på arbetsplatserna kring orättvisorna i Sverige idag. Med hjälp av sådana här studiecirklar kan vi kanalisera det, säger Babis Charalabidis, undersköterska och en av deltagarna i dagens cirkel.

Temat för dagen är löner och lönesättning och deltagarna är uppdelade i fyra grupper där man diskuterar olika aspekter av ämnet. Babis sitter tillsammans med Ingalill Bäck och Gunnel Andersson vid ett av borden. De läser och diskuterar och engagemanget går inte att ta miste på.

— Det handlar om att ge arbetet mer status, säger Ingalill.

Precis som Babis är hon och Gunnel undersköterskor. Just nu diskuterar de arbetsgivarnas kriterier för den individuella lönesättningen. Gunnel, Babis och Ingalill vill att betoningen ska ligga på hur mycket utbildning de anställda har. Arbetsgivarnas kriterier handlar istället mest om hur ansvarstagande och noggranna undersköterskorna är. Deras arbetsplatsen är Dalens sjukhem.

Men det är inte bara lokala frågor som studeras. På förmiddagen har man gått igenom hur Sveriges ekonomi ser ut idag och hur det är ställt med jämlikheten och rättvisan i landet.

— Det är inte vi inom offentlig verksamhet som ska bygga upp det här landet med hjälp av våra låga löner, säger Ingalill Bäck med bestämdhet i rösten.

En av ledarna för den här studiecirkeln är Yvonne Chevallerau. Hon är sektionsordförande här i Enskede, en mycket aktiv sektion, bland annat har man politikerträffar med några av stadsdelsnämndens politiker en gång i månaden. Men idag är det studiecirkel som gäller. Och det ombuden lär sig här ska sedan ut till de anställda på arbetsplatserna.

— Det ska bli ringar på vattnet, säger Yvonne Chevallerau och påpekar att det som sägs här måste föras ut till alla anställda.