Garantierna har börjat gälla under hösten 1999.

Varje kommun har tagit fram sina individuella garantier.

Helsingborgs garantier är ganska allmänt hållna.

Exempel: ”Du skall alltid få information om de stödinsatser Du erbjuds och om vilka möjligheter Du har att påverka utformningen av dessa insatser”.

Om kommunen inte lever upp till garantin lovar den att ”Ditt klagomål kommer att behandlas seriöst och att du blir kontaktad och får träffa en ansvarig inom en vecka.”

I Örebro och Örnsköldsvik handlar garantierna ofta om att en viss service ska utföras inom en viss tid. Om garantierna inte uppfylls kompenseras de drabbade antingen med garanterad taxa eller genom att tjänsten utförs vid ett annat tillfälle, t ex en gratis måltid.

Kommunerna har lagt ner mycket möda på att göra det tydligt vart den som vill lämna in klagomål ska vända sig.

— Det i särklass bästa med arbetet att ta fram garantierna är att politikerna engagerat sig i att bestämma nivån på servicen, säger projektledaren Olle Nilsson.

Han tycker att servicenivån är en avgörande fråga för den kommunala verksamheten. Och det måste politikerna arbeta aktivt med.

— Det handlar om vilken kvalitet vi vill erbjuda i kommunerna, säger Olle Nilsson, som märkt ett stort intresse för omsorgsgarantier i stora kommuner som Umeå, Gävle och Norrköping.

Tanken på tjänstegarantier — och då menar jag garantier på fler områden än inom vård- och omsorg — sprider sig snabbt till andra kommuner, säger Olle Nilsson. Projektet med omsorgsgarantier kommer att utvärderas under år 2000.