Det visar en ny studie vid Purdue universitet i USA. Med beteendeterapi kom man åt relationsproblem mellan barn och föräldrar, barnets störande beteende och ångest. Barnen i studien fick träffa en läkare varje månad. Vanligast vid behandling av ADHD är annars läkarbesök en till två gånger per år.

Minst ett barn per skolklass beräknas lida av ADHD. Symptom är koncentrationssvårigheter, svårigheter att fokusera, ovanligt aktivitetsmönster och oförmåga att kontrollera musklerna. åc (Källa: Medical Link)