Fri införsel av alkohol beräknas öka konsumtionen av starksprit från cirka åtta liter per invånare och år till nio liter. Skulle man dessutom sänka skatten så att priserna hamnade på dansk nivå skulle konsumtionen öka med ytterligare en liter per invånare.

En liter sprit per person beräknas öka dödligheten bland män mellan 15 och 70 år med 3-4 procent. Ökningen bland kvinnor skulle bli avsevärt mindre.

Sveriges restriktiva alkoholpolitik har varit mycket framgångsrik i ett europeiskt perspektiv även om man tar med svartspriten. Direkt alkoholrelaterade sjukdomar står för 3,5 procent av den totala sjukdomsbördan jämfört med 8,4 procent i hela Europa.