En kvinnlig busschaufför hade under lång tid arbetat som timanställd åt Linjebuss. När hon blev sjuk vägrade arbetsgivaren att betala sjuklön åt henne. Motiveringen var att eftersom hon var timanställd gick det inte att bestämma vilka dagar som hon skulle ha arbetat under sjukdomsperioden.

Kvinnan försökte då få sjukpenning från försäkringskassan. Med stöd från Riksförsäkringsverket sa försäkringskassan att arbetsgivaren istället borde betala sjuklön för de 14 första dagarna minus karensdagen.

Med stöd av LO-TCO Rättsskydd överklagade kvinnan försäkringskassans beslut till länsrätten i Skåne. Länsrätten gav kvinnan rätt eftersom hon vid sidan av sin timanställning var anmäld till arbetsförmedlingen.

Juristen Bo-Gunnar Hemtke vid LO-TCO Rättsskydd säger att domen har stor betydelse för alla timanställda i landet.

— De har i princip varit rättslösa vid sjukdom. Budskapet efter den här domen är att alla timanställda ska anmäla sig som arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Dels kan de stämpla upp till en heltid de dagar de inte arbetar. Och dels får de rätt till sjukpenning de dagar de inte kan arbeta, säger han.

Bo-Gunnar Hemtke säger att försäkringskassan har två månader på sig att överklaga länsrättens dom.

— Men om domen står fast bör timanställda som tidigare vägrats sjukpenning ta kontakt med försäkringskassan på nytt och hänvisa till länsrättens beslut.