Ni bör nog se otroheten som ett tecken på att något inte varit som det ska i ert förhållande. Och att ni båda blundat för det, kanske i rädsla för att bli ensamma eller av oro för vad omgivningen, barnen, skall tycka. Det kan vara jobbigt att ta itu med sådant och finna på vägar att göra det bättre. Varför var ni otrogna mot varandra? Ni borde börja där och kanske ta hjälp av en familjeterapeut, för jag tror ni kan behöva hjälp utifrån.