Homer Wells (Tobey Maguire) föds på St Clouds barnhem. Två gånger bortadopterad och återlämnad blir han kvar till vuxen ålder kärleksfullt övervakad av Dr. Wilbur Larch (Michael Caine). Dr. Larch lär Homer allt om gynekologi och allmän läkekonst. Homer läser sagor, förlöser och opererar på barnhemmet. Men han vägrar att utföra aborter.

Dr. Larch blir ledsen när Homer ger sig ut i världen och blir äppelplockare vid en ciderfabrik. Han har tänkt sig Homer som sin efterträdare och har för ändamålet diktat upp en meritlista och förfalskat en läkarlegitimation.

På väggen i sovsalen Homer delar med några svarta äppelplockare i ciderhuset sitter en lapp med ordningsregler. Äppelplockarna hånskrattar när Homer läser upp dem. ”Det är vi som bor här, vi har våra egna regler”, säger de.

Vad som är lagligt och vad som är mänskligt rätt överensstämmer inte alltid. Det har Dr. Larch lärt Homer men han inser det först i ciderhuset.
Ciderhusreglerna är en lågmäld men långt ifrån odramatisk film som låter det goda hos människan titta fram bland alla skavanker. En underbar film, se den!