När sjukvård och annan offentlig verksamhet privatiseras försvinner offentlighetsprincipen och de anställdas meddelarskydd. Lojaliteten med arbetsgivaren blir viktigare än yttrandefriheten. Och arbetsgivaren har rätt att forska efter vem som har ”läckt” information till massemedia.

Kommunal kräver att lagen ändras så att privat anställda i offentligt finansierad verksamhet får samma skydd som offentligt anställda. Förslaget finns också med i Demokratiutredningens betänkande som nyligen presenterades efter två års arbete.

Malmö kommun har i utredningens anda beslutat att skriva in krav om fortsatt meddelarskydd för personalen när verksamhet läggs ut på entreprenad.

Demokratiminister Britta Lejon håller med om att meddelarskyddet bör gälla privat anställda i offentligt finansierad verksamhet. Men hon vet inte hur det ska gå till att ändra lagen.

I slutet av förra året träffade Britta Lejon en arbetsgivare och fackförbund inom stat, kommuner och landsting. De diskuterade då tystnaden på jobbet och behovet av att utvidga meddelarskyddet till privat anställda i offentligt finansierad verksamhet.

— Jag efterlyste då bra förslag om hur lagen kan ändras. Men jag har ännu inte hittat någon lösning på hur det ska gå till, säger hon.

Enligt Britta Lejon har juristerna på justitiedepartementet utrett frågan men kommit fram till att meddelarskyddet inte kan utvidgas om företagen samtidigt ska ha möjlighet att bevara sina affärshemligheter.

HJÄLP BRITTA

Hjälp demokratiminister Britta Lejon. Har du något bra förslag om hur lagen kan ändras så att meddelarskyddet gäller för privat anställda vars arbete betalas med skattepengar. Sänd förslaget till Kommunalarbetaren så ska vi vidarebefordra det till Britta Lejon.

Skriv till Kommunalarbetaren, box 190 34, 104 32 Stockholm. Märk kuvertet ” Meddelarskydd”. Eller e-posta till
stephen.lindholm@kommunal.se.

Diskutera meddelarskyddet på nätet – länk till ”diskussiongrupp” på prata och tyck.