Rapporten visar visserligen att friheten har ökat sedan 1988, men samtidigt har klyftorna mellan män och kvinnors frihet ökat. Medan männen har fått stora förbättringar har kvinnornas frihet i jobbet bara ökat marginellt under samma tidsperiod.

– Det är hemskt och kränkande, säger Annelie Karlgren, utredare på Kommunals förbundskontor.

Undersökningen visar också att många kommunalare förnekas också mer grundläggande rättigheter i sina jobb. Rättigheter som att kunna nås av privata telefonsamtal, eller att kunna ringa viktiga privata samtal.

Från arbetsgivarsidan beklagar man de dåliga siffrorna, men menar att orsaken är att många kommuner fortfarande lider av det tidiga nittiotalets dåliga ekonomi.