Ett specialutformat gymnasieprogram planeras för persontransporter. De som går utbildningen blir i först taxiförare och kan sedan vid 21 års ålder komplettera med åtta veckors utbildning för busskort. Enligt planerna startar utbildningen nästa år i Säffle och Borlänge. Intresserade från hela landet ska kunna söka till denna gymnasie- och komvuxutbildning.

Allt hänger nu på att vägverket och näringsdepartementet ändrar den nyligen genomföra regeln att taxikort får tas först vid fyllda 21 år. Initiativet till gymnasieutbildningen kommer från Kommunal, Transport och arbetsgivarna inom buss och taxi.

I utbildningen ingår ämnen som persontransportteknik , fordonskunskap, arbetsmiljö och säkerhet, datoranvändning, psykologi, medicin och omvårdnad, turism samt småföretagande.

Satsningar kommer också att göras på vidareutbildning av dem som redan är bussförare. Kommunal planerar att bilda ett bolag tillsammans med bussarbetsgivarna och Transport för forskning och vidareutbildning inom kollektivtrafiken.

Bolaget ska arbeta för att få en välutbildad yrkeskår som ska bidra till en kundorienterad och attraktiv kollektivtrafik. Det gemensamma bolaget ska också ta initiativ till och driva forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om arbetsmiljö, säkerhet, kompetensutveckling och andra personalfrågor.

Kommunals ombudsman Robert Westberg säger att satsningen på gymnasieutbildning, vidareutbildning och forskning ska bidra till att höja yrkets status.
I dag är det en stor brist på utbildad personal inom kollektivtrafiken. Inom bussbranschen finns det ett behov av att anställa 1 500 förare per år under de närmaste fem åren. Det är 50 procent fler förare än vad som utbildas i dag.

Bristen på förare beror på personalomsättning på grund av de tuffa arbetsvillkoren. Det är svårt för bussföretagen att under en högkonjunktur behålla personal och locka till sig nya människor.
Ett annat problem är att en stor del av de nuvarande förarna inom några år går i pension. Och många av de som söker lediga förartjänster saknar den kompetens som krävs.

Det nya bolaget ska därför bilda en arbetsgrupp som ska ta fram konkreta förslag på marknadsföring och statushöjande insatser för att få fler att bli intresserade av bussföraryrket.