Inte tillräckligt, svarar hon själv men konstaterar ändå ”att sysselsättningstillväxten under senare år varit mycket god utan att det för den skull uppstått inflationstendenser i ekonomin.” Ett kvitto på att politiken fungerat.

MEN NU SER VI såväl flaskhalsar som fortsatt hög, till och med ökande nivå på den öppna arbetslösheten, inte minst för Kommunals medlemmar. Huvudskäl är färre åtgärder inom AMS och lägre deltagande i Kunskapslyftet. Det är därför bra att AMS nu fått extra pengar av regeringen för att klara sin huvuduppgift att ”främja tillväxt och sysselsättning genom att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden och motverka inflationsdrivande flaskhalsar.” Citatet är från regeringens regleringsbrev till Arbetsmarknadsverket.

För Arbetsmarknadsverket gäller framförallt att snabbt förmedla lediga platser, att minska långtidsarbetslösheten och motverka långa tider utan arbete. Arbets- och kompetenslinjen ska hävdas för att förhindra utslagning från arbetslivet. Som stöd finns en mängd åtgärder. Men inget överträffar hjälp till självhjälp, till egen aktivitet.

STUDIER ÖVER HUR vi söker jobb i Sverige visar att sökaktiviteten på den svenska arbetsmarknaden allmänt sett är mycket låg och att den näst intill upphör då den sökande deltar i en åtgärd.
Samtidigt visar en ny rapport från AMS att många arbetsgivare tidigarelägger eller skapar jobb vid personlig kontakt från en arbetssökande. Där har förmedlarna en viktig roll att uppmuntra och puffa på. Och förhoppningsvis kan utredningsförslaget från Näringsdepartementet om sökkontrakt och handlingsplaner bli ett bra redskap, förutsatt att det tillämpas lika och rättvist.

Förmedlingarnas tillsynsansvar kan både förenklas och stramas upp, menar Ackum-Agell och pekar på Holland. En IFAU-rapport av Anders Forslund (Brott och Straff om incitamenten i arbetslöshetsförsäkringen) visar att trots betydligt mildare sanktioner än i Sverige mot dem som bryter mot reglerna så har straffen en mycket stark effekt på de arbetslösas sannolikhet att söka och få ett nytt arbete. Övergångsakten till arbete igen ökar med 77 procent för exempelvis en metallare — och risken att bli långtidsarbetslös minskar väsentligt.

EN FÖRKLARING är att sanktionerna används betydligt oftare. I Sverige har vi så stränga påföljder att förmedlingarna tvekar inför att tillämpa dem.

Regeringens mål är att öka sysselsättningsgraden för personer mellan 20 och 64 år från 74 procent 1997 till 80 procent 2004. Den öppna arbetslösheten ska halveras till fyra procent i år. Att lära av andra är en bra väg att klara det.

(Kommunalarbetaren 3-2000)