Lars Fridolfsson säger att ISS verkligen ansträngt sig för att göra arbetsmiljön god för medarbetarna.

— Vår uppfattning är att stämningen i arbetsgruppen blivit bättre. Vi är fullt medvetna om att vår överlevnad som entreprenör står och faller med vår personal.

— Medarbetarna fikar gemensamt varje fredag och vi har bekostat en drakrodd.

Distriktschefen har haft planeringssamtal med samtliga, även vikarier. Inga problem, som är gemensamma för gruppen, har framkommit.
På frågan om inte arbetet blivit stressigare svarar han att det blivit färre timmar, men städtekniken har också utvecklats.

— Arbetssituationen har förändrats för oss alla i samhället, vi har en press på oss att vara effektivare.

Lars Fridolfsson har skickat en lång lista till Kommunalarbetaren på en mängd utbildningar som genomförts. Städarna och gruppledarna har gått kurser i konflikthantering och TQM, Total Kvalité inom ISS plus andra utbildningar.

Hela ISS kommer att arbeta intensivt med teamledarna och teamet under år 2000. Målet är att alla ska komma till tals och kunna framföra sina idéer, att städarna ska få större ansvar och befogenheter.

Han hävdar att det inte är problem med arbetsledningen.

Enligt ISS finns också de rutiner som yrkesinspektionen efterlyser, när det gäller rehabilitering.

— Självklart ska städarna använda de rengöringsmedel som krävs, däremot ska man inte överdosera, eftersom det har negativ effekt ur miljösynpunkt, säger Lars Fridolfsson.

Han erkänner dock att det är problem med utbetalningar av lönerna.

— Där får vi ta på oss skulden. Vi lovar att detta kommer att rättas till inom den närmaste tiden och har bett kunniga människor inom företaget om hjälp.