Den borgerliga majoriteten i Kungsholmens stadsdelsnämnd har bestämt att det inte får finnas ett egen-regi-alternativ när Pilträdet ska konkurrensutsättas.

Men Kommunals sektion lägger nu, tillsammans med personalen, pensionärerna och deras anhöriga ett egen-regi-anbud. Anbudet är detaljerat och tydligt när det gäller kvaliteten. Höjd grundbemanning ska leda till att pensionärerna slipper många nya vikarier, att de får komma ut på promenad och kulturaktiviteter, får kontaktpersoner och att det blir bättre bemanning nätter och helger.

Det ska också finnas utrymme för 30-timmarsvecka och utbildning för personalen.

Tidigare nedskärningar har lett till kvalitetsförsämringar, och anbudet ligger på knappt 33 miljoner kr, 25 procent över de kostnader som finns i förvaltningens verksamhetsplan.