Paula Tideman, ordförande i Kommunals sektion är urtrött på rundabordssamtal som inte leder någonstans. För under tiden som Kommunal försöker komma till tals med ISS besöks sektionen vid Kalmars sjukhus mest varje dag av städare som mår dåligt.

Allt har sitt ursprung i stressigare jobb och färre städare som får städa större områden, när landstinget valt att ta det billigaste anbudet.

Facket anser att ISS ledning direkt ljuger. ISS har under årens lopp lovat och sagt att de rättat till olika brister, sedan har de varit kvar.

När Paula Tideman ringt till Kommunals förbundskontor har en förvånad ombudsman Maith Elgstrand svarat att hon trott att ISS verkligen vidtagit de åtgärder som företaget lovat.

— Att ISS inte gör något är kränkande och visar brist på respekt för Kommunal, säger Paula Tideman och Magnus Karlsson.

Städarna måste städa större ytor på kortare tid och med färre antal städare. Förr var det 75 städare, nu kan det röra sig om 40. Facket vet inte eftersom ISS har så många timanställda, berättar Paula Tideman.
Facket och ISS har delade meningar om hur mycket städtiden minskades i och med den nya upphandlingen 1997, då ISS fick förnyat kontrakt med landstinget.

Enligt facket har fem heltidstjänster försvunnit, medan ISS hävdat att det rört sig om elva timmar per dag. Dessutom har helgstädningen ökat.

Städarna mår dåligt och är utslitna, säger Paula Tideman vilket framgår av en lista på långtidssjukskrivna. Städarna har problem med axlar, knän, rygg och högt blodtryck.

— ISS kan ha hur många glassiga utbildningar som helst, men företaget måste komma ut i verkligheten, ut på arbetsplatserna och göra något åt bristerna, säger Paula Tideman.

Listan över bristerna är lång. Dessa är enligt sektionen: En undermålig arbetsorganisation. Timanställda kommer på morgonen och vet inte hur många timmar de ska jobba.

Arbetsplatsombuden fick inte vara med vid ett möte, där missförhållandena skulle diskuteras.

Individuell lön har börjat sättas utan att det funnits fungerande planeringssamtal.

Ulf Karlsson, ombudsman på Kommunals avdelning i Kalmar säger att problemen är på lokal nivå men sedan sitter ISS, arbetsgivarnas organisation Almega och Kommunal, på central nivå och kommer överens med varandra medan lokala chefer på ISS struntar i vad ISS säger centralt.

Han är uppriktigt sagt förbannad.
— Kommuner och landsting tvistar med oss och sedan slutligen går ärendet vidare till Arbetsdomstolen. Här ska vi resonera oss fram i åratal.

Paula Tideman tycker att det är oerhört viktigt att facket tar till vara de enskilda medlemmarnas intressen på arbetsplatsen.

— Annars säger de att facket inte gör något och varför ska man då vara med. Våra medlemmar kräver att det händer något. De är inte bara några gnälliga städare utan upplever arbetsmiljön som verkligt dålig.

I februari 1999 var yrkesinspektionen där. Yrkesinspektionen har krävt att ISS tar fram rutiner för varje planerad förändring och att företaget vidtar åtgärder som förhindrar en försämrad arbetsmiljö.

Yrkesinspektionen påpekar också att det finns brister när det gäller att ta fram och följa upp framtagna rehabiliteringsplaner.

Det har inte ISS gjort enligt sektionen.

Paula Tideman och Magnus Karlsson tycker inte heller att politikerna lyssnar eller vet vad de handlar upp. Trots att de vet om missförhållanden bland städarna lägger de ut primärvården på ISS också medan städarna gör allt för att fly därifrån.

— Landstinget hade kunnat ta tillbaka städningen i egen regi 1997, men då kom ISS och sade att vi kan sänka kostnaderna ytterligare och det är städarna som får betala priset med sin hälsa under en helt omänsklig arbetssituation. Politikerna vet inte vad de upphandlat, säger Paula och Magnus.

De tycker att det skett en ideologisk svängning inom Kommunal som öppnat sig för så kallade nya driftsformer.

Vad krävs då?

— Ja, bland annat bättre kontakter mellan ISS och facket lokalt. En bättre arbetsorganisation och framför allt arbetsledning. Information till de anställda om smittstädning, tillräckligt med städmaterial är några andra krav vi ställer.