Anders Teljebäck, pressekreterare hos socialminister Lars Engqvist, säger att lagförslaget kommer att presenteras någon gång i april. Men innehållet i förslaget kommet att bli offentligt tidigare.

— Förberedelserna för den nya lagen har pågått en tid och har tagit ny fart sedan kravet har förankrats i det socialdemokratiska partiet, säger han.

Socialdemokraternas förtroenderåd krävde vid sitt senaste möte ett förbud mot att sjukhus privatiseras så att de blir vinstdrivande. Förtroenderådet som träffas mellan kongresserna består av representanter för partidistrikten.

Socialminister Lars Engqvist reagerade när S:t Görans sjukhus i Stockholm förra året såldes av landstinget till Bure Hälsa och Sjukvård. Han sa då att den svenska sjukvården också i framtiden ska vara behovsstyrd och ge lika villkor till hela befolkningen.

– En förutsättning för det är att sjukhus inte drivs av privata vinstintressen, förklarade Lars Engqvist och lovade då en ny lag som ska förhindra utförsäljning av sjukhusen.