Den nya lagen ger fast jobb till dem som vikarierat i tre år under de senaste fem åren, om de fortsätter att arbeta efter nyår. Men kommuner och landsting vägrar att tillämpa lagen när det gäller tillsvidareanställda på deltid som under minst tre år vikarierat upp till högre tjänstgöringsgrad, ofta heltid. Det handlar om cirka 10 000 medlemmar.

I många avdelningar är förhandlingar på gång och till Kommunalarbetareförbundet strömmar in rapporter om tvister som förhandlats lokalt utan framgång, säger Leif Oscarsson, enhetschef på avtalsavdelningen. Inom den närmaste tiden ska han välja ut de ärenden som blir pilotfall i den centrala förhandlingen.

Leif Oscarssons motpart i de centrala förhandlingarna blir Göran Söderlöf, chef för arbetsenheten på Kommunförbundet.

— Lagtexten är korthuggen, nästan rumphuggen, säger han. Det står bara att de som varit anställda som vikarier ska övergå till tillsvidareanställning. Vår tolkning är att personer som är tillsvidareanställda på deltid och vikarierar i övrigt inte omfattas av konverteringsregeln.

Kommunförbundet har gått ut till kommunerna med sin policy, där de nya LAS-reglerna tolkas.

Kommunal anser tvärtom att lagen inte gör skillnad på om man har en tillsvidareanställning på deltid eller inte, säger Leif Oscarsson. .

Skulle Kommunal inte få rätt i förhandlingarna eller i Arbetsdomstolen, kan det bli aktuellt att kräva en förändring av lagen.

Hur många heltidsvikarier som fått fast jobb efter nyår vet ingen ännu. Statistikerna på Kommunförbundet har nyligen påbörjat en undersökning. I höstas gissade förbundet att det kunde röra sig om mellan 30 000 och 40 000 personer.