Feta människor ser sexlivet som mindre viktigt än normalviktiga, enligt en studie vid Huddinge sjukhus av psykologen Birgitta Adolfsson.
Normalviktiga är djärvare i sina sexuella smekningar, har lättare att prata om sex med sin partner och får oftare orgasm än feta.

Birgitta Adolfsson pekar på teorier om att människor som upplevt sin sexualitet hotad omvandlar sitt behov av sex till ett sug efter mat. (Dagens Medicin nr. 5/2000)