Förslaget om kontroll gentemot brottsregistret är ursprungligen moderat, men nu står hela kommunstyrelsen bakom det. Stadshuset begär nu att regeringen ska utreda förslaget.

Grundidén är att personer som söker jobb inom äldre- och handikappsomsorgen i huvudstaden tvingas bifoga ett utdrag ur polisens kriminalregister.

En bakgrund till att förslaget nu aktualiseras är fallet med den 23-årige vårdaren i Uppsala som erkänt han mördat två gamla kvinnor på Kronparkens sjukhem.

Redan idag arbetar en utredning med ett förslag om att införa registerkontroll av anställda i förskola och skola. Den utredningen väntas resultera i en proposition till riksdagen i höst.

Utöver förslaget om kontroll mot brottsregistret, vill de borgerliga partierna i Stockholm bland annat införa en hemtjänstlegitimation för hemtjänstens personal och öka samarbetet med polisen. Allt i syfte att öka säkerheten för stadens äldre.

Kommunal i Stockholms län ställer sig i sitt remissyttrande frågande till förslaget om brottsregisterkontroll. De undrar var gränsen kommer att gå. Ska en några år gammal rattonykterhet räcka för att nekas anställning, undrar Kommunal.

Socialdemokraterna i stadshuset reserverade sig mot förslaget om brottsregisterkontroll. De föreslog istället ökad noggrannhet i anställningsintervjuer och i samband med referenser.