Risken att dö i cancer är minst i Sverige av 17 jämförda europeiska länder. Det uppger Landstingsförbundet i ett pressmeddelande. Största risken att dö i cancer löper ungrarna. Om risken för svenskarna var lika stor skulle antalet döda öka med 11 650 personer på ett år.

I Sverige har risken för män att drabbas av lungcancer minskat med 10 procent från senare delen av 1980-talet fram till 1996. Men för kvinnorna har den ökat med 35 procent, en ökning som väntas fortsätta eftersom allt fler kvinnor röker. Rökingen orsakar 80-90 av lungcancerfallen.