Företaget ska skapa gymnasiekurser på internet, och också tillhandahålla en marknadsplats för andra nät-baserade kurser, exempelvis från universitet och högskolor. Kurserna ska till hälften finansieras av det nystartade företaget och till hälften av den statliga KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling som bildades 1994 när löntagarfonderna avvecklades).

Meningen är att kurserna skall vara speciellt utformade för studieovana. Det ska gå att läsa kurserna helt på egen hand via sin egen dator, men det vanligaste sättet ska vara att man har en lärare på distans. En lärare som man ska kunna få hjälp av via nätet.

Kursplaner och betygskriterier skall utfärdas så att de nät-baserade kurserna skall ha samma status i utbildningssystemet som det vanliga gymnasiet.

Man räknar med att det kommer att ta mellan nio och arton månader innan företaget kan erbjuda kurserna för allmänheten.