Orsaken till att folk ökat sin livslängd i Västerbotten är hälsosatsningen i Norsjö på 1980-talet som har fått till följd att folk i hela länet har förbättrat sina mat- och levnadsvanor och börjat äta fiberrikt och fettsnålt.

Genomsnittligt har annars svensken ökat sin medellivslängd med ett år och fyra månader. Men ökningen är ojämnt fördelad. I Göteborg till exempel är skillnaden åtta år mellan olika stadsdelar, i Skåne 6-7 år. Områden med hög arbetslöshet, många ensamma mammor, många rökare och ohälsosam livsstil över huvud taget har den kortare livslängden.