Det var en grupp på ungefär 40 ambulanssjukvårdare, tidigare anställda av MT-ambulans, som tyckte att det nya avtalet med Falck Ambulans var för dåligt. När Falck tog över verksamheten den 1 februari hade 17 av dem ändå till slut accepterat det nya avtalet. Missnöjet gällde framför allt löneökningarna, många ansåg dessa vara för små.

– Under de förutsättningarna ville vi inte jobba för Falck, säger Lars Kaiheden, en av de 20-talet ambulanssjukvårdare som valde att inte gå över till Falck.

Falcks VD Peter Lindegaard framhåller att alla de ambulanssjukvårdare som nu börjar jobba för Falck har högre lön än vad de hade hos tidigare arbetsgivare. Grundlönen har stigit från ungefär 13500 kronor i snitt till 14 500 kronor.

Företaget har nu besatt alla de 100 tjänsterna, men har på grund av avhoppen tvingats anlita en del vikarier och timanställda. Falck har också investerat i 13 nya bilar.

Regionerna som Falck tar över innefattar bland annat Nacka, Sollentuna, Värmdö och Järfälla. Företaget har tidigare tagit över ambulanssjukvården i Skåne och i stora delar av Östergötland. Falck är från början danskt, och i Danmark driver företaget nästan all ambulanssjukvård.

En av dem som följer med till Falck är 33-årige Thomas Persson. Han har varit undersköterska i femton år, och började som ambulanssjukvårdare i höstas, efter 24 veckors utbildning.

– Det är suveränt. Det är ett fritt jobb där man får lösa många knepiga situationer, säger Thomas. Man kommer in i folks hem och det gäller att vara ödmjuk. Det är inte bara att klampa på.

Thomas Persson är inte missnöjd med löneläget, trots att jobbet som ambulanssjukvårdare ger 1000 kronor mindre i månaden än det tidigare arbetet med fysiskt och psykiskt handikappade.

För ambulanssjukvårdarna innebär det nya avtalet med Falck förutom lönehöjning också en förbättrad jourersättning och minskad arbetstid med fem timmar per månad.