Hennes fråga: Tänker statsrådet arbeta för att barnskötartjänsterna ska finnas kvar även i framtiden?

Statsrådet betonar att olika kompetenser och personligheter kan komplettera och berika varandra och det pedagogiska arbetet och att läroplanen vänder sig till hela arbetslaget. Läroplanen och skollagen är tillräckliga, anser statsrådet. Något mer behöver inte göras nu.

Ann-Marie Fagerström är nöjd med svaret, men själv tänker hon jobba vidare.

— Det är viktigt att ungdomar kan komma in i yrket utan att ha högskola, anser hon. Därför måste barnskötartjänster finnas kvar. Men om de senare vill läsa vidare till förskollärare, så är det bra.