”Ur tillsvidarelådan” heter en ny diktsamling av Stig Sjödin. Det är Stig Sjödin Sällskapet, som sex år efter författarens död, utger en samling dikter, till största delen opublicerade. I ett förord skriver författarens hustru, Majt Sjödin, att Stig Sjödin själv hade planer på att utge dessa dikter som låg i hans tillsvidarelåda.
Dikten ”Bitter hågkomst” skildrar nedgången av orten Stjärnsund när bruket lagts ned:
När minnet vrider sig undan
och det knarrar i vindstrappan
Av mödosamma steg,
Slitsteg, stripsteg, flottsteg
och jag ser dem klumpa sig samman
i grå, oskiljbara generationer,
tysta, gnälliga, tåliga, hatiska
kvinnor med barn i kjolen,
då vill jag slunga häckar med syren
över armodet och täcka deras ögonspringor.
Då vill jag att någon ska gå i parken
och tyst tända kastanjernas ljus.
”Ur tillsvidarelådan” utges som årsskrift av Stig Sjödin Sällskapet som kan nås på följande adress: c/o Sandvikens folkbibliotek, Box 503, 811 25 Sandviken. _ ge