På många håll fungerar det fackliga arbetet normalt. De fackliga företrädarna där känner sig inte hotade på grund av sina uppdrag.
På andra håll blir det konfrontation mellan fack och arbetsgivare i jakten på kostnader för att vinna trafiken.

Kommunalarbetarens rundringning visar att inget bussföretag utmärker sig mer än något annat när det gäller att sätta press på de fackliga representanterna. Det handlar snarare om attityderna hos de lokala och regionala cheferna och personkemin mellan dem och facket.

I exempelvis Kalmar säger sektionsordföranden Gunnar Karlsson att samarbetet med ledningen för Swebus fungerar mycket bra.
I samma företag, i Uppsala, är klubben på väg att läggas ned eftersom ingen längre orkar arbetar fackligt på grund av ständiga konflikter med ledningen.

När hot om våld, underhåll av bussar, körtider, pauser och annat diskuteras i bussföretagen löper ofta skyddsombuden större risk än andra fackliga företrädare att utsättas för hot från ansvariga chefer i bussföretagen.

I Storstockholm där skyddsombuden i de olika garagen och de olika företagen samarbetar finns flera exempel på hot och repressalier.

Senaste exemplet är ett skyddsombud vid Busslink som har hotats med en skriftlig varning för illojalitet för att denne har uttalat sig i lokalpressen om att arbetsledningen inte tar hoten om våld på tillräckligt allvar.

Kommunals ombudsman Robert Westberg säger att det är viktigt att Kommunal ställer upp och försvarar dem som har fått förtroende att företräda arbetskamraterna.

— Till att börja med måste vi få in regler vid upphandlingar om att all personal måste tas över av den nye entreprenören. Då kan inte fackligt aktiva gallras bort, säger Robert Westberg.