Ärkebiskopen Johannes hade smak för kvinnor. För att få en trolovad kvinna till sin egen älskarinna försökte han gifta bort henne med en av sina tjänare, så att han kunde ta med henne till sitt säte på Biskops-Arnö. Vigselprästen vägrade dock, och blev misshandlad av biskopens knektar. Påven fick så småningom reda på vad som hände, och biskopen i Riga fick utreda skandalen. Johannes fick en ny karriär som biskop på Island. Men skandalerna fortsatte, Johannes jagade kvinnor och drev in oskäliga skatter. Islänningarna tog saken i egna händer. En augustidag fångade de in Johannes mitt i en mässa, stoppade honom i en säck och dränkte honom i en å utanför kyrkan.

En skröna? Nej, så kunde det gå till på 1400-talet. I boken Helgon och Huliganer (Carlssons bokförlag) berättar Lars-Erik Olsson om arton färgstarka profiler i medeltidens svenska kyrka. Här finns en förälskad munk, en bortrövad klosterjungfru, den osjälviske biskopen Nils och den blodtörstige biskopen Didrik Slagheck. Berättelserna illustreras med medeltida träsnitt.
Det är en nätt bok, 154 sidor, som på ett fängslande sätt ger oss en bild av det medeltida Sverige.