De yrkesgrupper där sjukskrivningarna har ökat mest är bland andra undersköterskor och vårdbiträden. Sjukskrivningarna har framför allt ökat bland äldre kvinnor och psykiska besvär blir vanligare.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning om sjukförsäkringen och sjukskrivningarna. LO säger i ett uttalande att det inte går att vänta på utredningsresultatet. Därför kräver LO att neddragningen av personal inom offentliga sektorn måste upphöra och bemanningen göras med hänsyn till arbetsmiljön. Alla anställda måste också få tillgång till företagshälsovård med förebyggande och rehabiliterande inriktning enligt den lagstiftning som trädde i kraft vid årsskiftet. LO kräver också att resurserna måste öka till försäkringskassornas rehabiliteringsinsatser så att de sätts in tidigare och blir effektivare.