Bland Kommunals medlemmar berörs anställda i privata sotningsföretag, Biltrafikens arbetsgivarförbund, Almegas städ- och hemserviceföretag och vissa bussföretag inom Bussarbetsgivarna, bl a Linjebuss och Arriva (men många bussföretag har andra pensionsavtal).

Premien höjs från 2 till 3,5 procent och den ska betalas in från 22 års ålder, från år 2002 sänks åldersgränsen till 21 år. Liksom tidigare väljer den anställde själv förvaltare och försäkringsform. Dessutom införs en premiebefrielseförsäkring, som betalar premien när den anställde är sjuk, föräldraledig eller får förtidspension. Avtalet gäller från den 1 januari 2000.