Meningen är att medierna ska ge ungdomar och andra en mer positiv bild av sådant arbete. Kampanjen ska ge journalister och andra opinionsbildare uppslag, kunskap och hjälpmedel för att beskriva vård- och omsorgsarbetets talrika möjligheter. Projektet ska utvärderas efter två år. Kommunal bidrar med 150 000 kronor per år. Med i projektet är också Läkarförbundet, Vårdförbundet och SKTF.