I februari genomförs fyra seminarier i kommunen om yttrandefrihet, meddelarskydd och tystnaden på jobbet. Till seminarierna inbjuds chefer och fackliga representanter i kommunens samverkansgrupper. Syftet är att inspirera deltagarna att på arbetsplatserna skapa ett klimat som uppmuntrar kritik och egna åsikter.

Personaldelegationens ordförande, vänsterpartisten Bertil Dahl, säger att kommunens politiker vill ge en signal om att alla anställda ska våga kritisera och debattera.

— Vi måste skapa en arbetsorganisation som alltid tillåter en öppen diskussion, säger han.

Bertil Dahl tillägger att det inte bara ligger i de anställdas intresse. Medborgarna får möjlighet till bättre insyn om arbetsklimatet i kommunen blir mer öppet.

Nyligen genomförde Kommunal, SKTF och Lärarförbundet en enkät om tystnaden bland sina medlemmar i Kalmar. Enkäten visar att en stor del av dem drar sig för att föra fram kritik och åsikter.

I kommentarerna till enkätsvaren förklaras det med rädslan att förlora jobbet, rädsla för konflikter, att chefen inte lyssnar eller ogillar kritik. Många medlemmar är också rädda för att obekväma åsikter påverkar lönen.

Eva Andersson, sektionsordförande för Kommunals omsorgspersonal, säger att hon ofta hör talas om denna rädsla.

— Den finns även bland våra arbetsplatsombud. Det kan bli konflikter när de kan mer om lagar och avtal än dåliga chefer. En del av arbetsplatsombuden törs därför inte säga vad de tycker när chefen lyssnar.

I kommunens lönekriterier för individuella löner finns det med en punkt om samarbete. Där står att alla ska våga säga sin mening utan att förringa andras åsikter.

— Men vi har medlemmar som tycker att de har straffats för att de har levt enligt detta kriterium. Det har vi inte kunnat bevisa. Men vi har diskuterat att ändra kriteriet så att det blir mer tydligt att alla ska våga säga vad de tycker. Det borde gå när politikerna inser behovet av ett öppet arbetsklimat, säger Eva Andersson.