• Ersättningen på 45 kronor om måltidsuppehåll utanför stationen avbröts på grund av utryckning.
  • Fri läkarvård och medicin.
    Detta togs in i avtalet:
  • Full ersättning för sjukdomskostnader vid sjukdom och skador orsakade av arbetet.
  • Ett trygghetsavtal vid arbetslöshet för dem som fyllt 40 år och varit anställda minst fem år. Den arbetslöse får hjälp med att finna nytt arbete eller utbildning. Under a-kasseperioden garanteras 75 procent av tidigare lön, även för inkomster över taket i a-kassan. I lönen inräknas även tillägg för övertid, OB, jour och annat. Den som byter arbetsgivare kan tillgodoräkna sig anställningstiden hos den tidigare arbetsgivaren, om den nye arbetsgivaren också har trygghetsavtal.