En sammanställning av siffror från Arbetsmarknadsstyrelsen som Kommunalarbetaren gjort visar att i 16 av 21 län går idag fler kommunalare helt utan sysselsättning.

Största ökningar finns i Gävleborg, Värmland och Norrbotten, län med redan tidigare hög arbetslöshet.

Även deltidsarbetslösheten har ökat. Siffrorna för hela landet visar att den öppna arbetslösheten — hel och deltid — sammantaget ökat med närmare en procentenhet. Antalet i arbetsmarknadsåtgärder har sjunkit med 1,6 procentenheter.