Christer Folkesson, brandman och företrädare för ”Musiker mot tinnitus” skickade ett brev till landshövdingen, Gerd Hagman, med en vädjan om stöd för sänkta ljudnivåer. Landshövdingen kallade genast till ett möte med Christer och representanter från Yrkesinspektionen, Kommunförbundet, Landstinget, miljöchefen i Kumla och Länsstyrelsen.
Nu har en arbetsgrupp blidats som ska arbeta för att få ner ljudnivån till högst 100 decibel på länets alla nöjeslokaler.

Detta för att stoppa tinnitus, en ständig skärande ton i örat, som drabbar allt yngre människor. Lyckade försök med lägre ljudnivå har gjorts på Kumla Folkets Hus, berättar Christer Folkesson.

Till att börja med ska gränsen 100 decibel vara frivillig, fungerar inte det kommer Yrkesinspektionen att tillkallas.

— Nu säger man åt ungdomar att köpa öronproppar. Det är bättre att sänka ljudet. Annars skjuter man problemet framför sig, säger Christer Folkesson.