EN 19-ÅRIG TJEJ som nyss gått ut vårdgymnasiet ringde (på Kommunals uppdrag) runt till 25 slumpvis valda kommuner och frågade efter arbete. En (1) kommun sa sig vilja diskutera fast arbete, de övriga erbjöd vikariat, timanställning eller inget alls.

Samtidigt som Vårdkommissionen säger att kommunerna måste erbjuda heltid och jobb som går att försörja sig på så ökar antalet timanställda. 1990-1997 minskade offentlig sektor från 1,7 — 1,3 miljoner fast anställda De små tillskotten i kommunerna på senare år är enbart timanställda.
Klarar inte ansvariga politiker och arbetsgivare att ändra beteende lockar sektorn inte kompetent personal. Lösa förbindelser i vården mår varken anställda eller medborgare bättre av.

TROTS ATT POLITIKER och beslutsfattare samstämmigt talar om hur kompetensen hos de anställda måste öka struntar man i att ta tillvara de kunskaper som finns. Det råder även en rörande enighet om att hierarkierna i vården måste brytas. Men ute i den så kallade verkligheten hunsas undersköterskor och andra av Kommunals medlemmar precis som vanligt. Att, som förekommit i exempelvis Kronoberg och Dalarna, kräva skriftlig delegation på att låta undersköterskor och vårdbiträden bädda sängar, sköta transporter och ta på stödstrumpor är inte bara att läsa socialstyrelsens regelverk som en viss person läser bibeln. Det är ren mobbning och förakt för en hel yrkeskårs kunnande!

”DET KÄNNS SOM OM KOMMUNAL är de enda som oroar sig för framtidens rekrytering”, sa förbundsordförande Ylva Thörn vid ett seminarium om utmaningar och möjligheter inför framtidens vård och omsorg. En sammankomst som helt saknade deltagare från Kommunförbundet och Socialstyrelsen, trots att frågeställningarna i högsta grad berörde dem.

Den nya välfärdsrapporten visar bland annat att medan livslängden ökat i de flesta grupper så sjunker den för arbetarklassens kvinnor. Den visar också att om vård överkonsumeras så är det främst av höginkomsttagarna.

Om framtidens vård och omsorg ska kunna fördelas efter behov och inte plånbokens tjocklek samtidigt som den ska locka och behålla arbetskraft så är det hög tid att gå från ord till handling. Ge dem som behöver jobb en utbildning så de klarar kraven. Använd den stora kunskap som redan finns hos Kommunals 375 000 medlemmar i vård och omsorg. Bara så har man en chans att klara det uppdrag som väntar.(Kommunalarbetaren 2-2000)