De som vågar ta fajten mot arbetsgivarna riskerar sina jobb eller att inte få anställning hos en ny entreprenör som tar över trafiken. En rundringning visar att när företagen kämpar för att vinna anbudsupphandlingar ökar pressen på de fackliga företrädarna. Ofta löper skyddsombuden, som ju ska företräda samtliga anställda, även de oorganiserade, störst risk att utsättas för hot från ansvariga chefer.
På sikt är det förödande även för säkerhet och trygghet för passagerarna. Kommunals krav på regler om att all personal måste tas över av en ny entreprenör är ett självklart steg mot mänskliga arbetsvillkor och trygg trafikmiljö.

(Kommunalarbetaren 2-2000)