Du skriver att din man alltid varit dålig på att ta ansvar. Det verkar som om det mest varit du som har tagit på dig det i familjen? Nu, efter separationen, kanske ni behåller samma mönster. Min undran är om det finns något samband mellan hur ni hade det innan och hur det fungerar nu med barnen?

En början för dig kanske kan vara att inte lägga press på honom, om det är det du gör. Ge honom en chans att vara duktig på eget initiativ.