Det är ett nytt medel som innehåller syntetiska hormoner och som visat sig vara effektivt mot typiska övergångsbesvär: värmevallningar, svettningar, humörväxlingar, småblödningar.

Det som skiljer ut Livial från andra hormonmedel är att det innehåller androgen, ett manligt könshormon. Den androgena effekten är lindrig men naggande god, eftersom den visat sig kunna hjälpa kvinnor med avsomnad eller tynande sexlust att väcka intresset till liv igen.