På 1700-talet försökte man samla upp fukt utsöndrad av jungfrur för att hälla på flaska och ordinera mot årens gång.

Idag studerar experterna ivrigt DNA-strukturerna telomerer i cellerna. Telomererna slutar dela på sig efter en tid och åldrandet går inte att stoppa. Men snart finns sätt att kringgå processen genom tillsättning av enzymet telomeras. Detta skulle kunna föryngra åldrade vävnader.
En annan väg är att identifiera de ”supergener” som gör att vissa människor blir över 100 år gamla. Det kan bli möjligt att med genterapi fördröja åldrandet.
Med andra ord: snart kan mormors mormor umgås med barnbarnsbarnsbarnet!