Den senaste studien gjordes på nästan en kvarts miljon kvinnor och understryker hur viktigt det är. Risken för att föda ett barn med ryggmärgsbråck halveras nämligen, vilket i Sverige skulle innebära att 40 barn om året kan räddas till ett friskt liv.

I vissa länder tillsätter man faktiskt folsyra i livsmedlen, medan andra går ut med stora informationskampanjer. I Sverige har man hittills inte gjort något av detta.