Tid — det enda du har är rubriken på det första kapitlet i Bodil Jönssons bok ”Tio tankar om tid” (Brombergs förlag). Hon berättar om sin farmor, som inte hade ont om tid, hon såg inte på livet på ett sådant sätt. Två generationer senare lever vi i en kultur där ont om tid är det enda vi har. Ett människoliv är i snitt 30 000 dygn. Det är vårt kapital. Därför är det, menar författaren, inte människovärdigt att tiden gjorts till en bristvara.

Själv försökte hon en gång att ”stoppa tiden”. Hon tog ”time out” i ett par månader med den fasta föresatsen att inte göra någonting. Det gick ganska bra, tidsevigheten kom tillbaka.

Så hur får man gott om tid? Bodil Jönsson ger praktiska råd om hur vi kan förändra våra liv. Till att börja med kan vi skilja på klocktid och upplevd tid, skriver hon. Klocktiden är konstgjord medan den personliga tiden är vår egen och det finns sätt att få mer upplevd tid. Det är vad den här lilla boken handlar om: hur vi enkelt kan förändra vår tillvaro så att den inte styrs av klockan. Det är klokt och intressant och roande.

Bodil Jönsson är biträdande professor på Centrum för rehabiliteringsteknisk forskning i Lund. Hon har funderat över tidsbegreppet i 20 år.