Det är ett samlingsnamn för symptom som beror på negativ stress.
Att ha dålig kontroll över sin arbetssituation är en riskfaktor. Andra risker är hög arbetstakt eller annan stress och dåligt stöd på arbetsplatsen.

— Främst drabbas de som har kontakt med människor i yrket, som vårdpersonal. Men också folk i IT-branschen som lever för sitt jobb, säger Kurt Baneryd.

Maria Axelsson är psykiater på Landstingshälsan i Stockholm. Nu söker de flesta av hennes patienter för utbrändhet, så var det inte i början av 90-talet.

Hon talar om utbrändhet som en process som tar flera år. Det är bättre ju tidigare man söker hjälp. Ambitiösa, engagerade människor drabbas oftare. Sjukskrivning och stödsamtal hos psykolog kan vara en stor hjälp.

— Det här går inte att fuska förbi, det tar månader eller år att läka.
Tidiga tecken är irritation och en omåttlig trötthet som inte går att vila bort. Man har svårt att sova och grubblar på saker.

De flesta lägger skulden på sig själva. De känner att de inte duger, de kan inte göra ett bra jobb. En del har symptom som liknar depression. Ibland går det så långt som till självmordstankar. De kan behöva antidepressiv medicin. Andra får kroppsliga symptom som huvudvärk, magsår eller högt blodtryck.

— Man måste lära känna sina gränser och säga nej när man inte orkar mer, säger Maria Axelsson. Det är livsviktigt att våga vara generös mot sig själv, att inte bara ha förståelse för kamrater som drabbas.
Maria Axelsson är optimistisk.

— Även om det är dyrköpta erfarenheter kan de ge goda resultat. Man förändras, gör kanske nya val i livet. Man gör en ny bekantskap – ”det här är också jag”.