Utbrändhet är inte i första hand den enskilda människans problem, hävdar psykologiprofessorerna Christina Maslach och Michael P. Leiter i boken ”Sanningen om utbrändhet” (Natur och Kultur). Efter att ha gjort omfattande undersökningar har de kommit fram till att utbrändhet framför allt orsakas av arbetsplatsens organisation.

Deras definition på utbrändhet är urholkning av engagemang och känslor och oförenlighet mellan den enskilda människan och arbetet.
Arbetsglädjen är borta. I stället känner man sig orolig, deprimerad och arg.

Författarna påpekar vikten av att förebygga utbrändhet genom en modell för företagshälsa som främjar mänskliga värden på arbetsplatsen i stället för enbart ekonomiska.