I ”Med fingrarna i jorden” (Prisma) får vi följa med Karin Berglund och hennes tankar om trädgårdar under ett år. Det här är ingen praktiskt trädgårdsbok med handfasta råd, utan en filosofisk betraktelse över trädgårdar, människor och deras trädgårdspassioner.
Boken är illustrerad med Karin Berglund egna fotografier, som är mycket vackra och sensuella.