”Hur man möter människor i sorg” (Natur och Kultur) handlar inte bara om att sörja döda. Att förlora sitt jobb, sitt land, sin syn eller sin självaktning är också svåra förluster. Ibland kan skillnaden mellan det barn man drömmer om och det barn man får upplevas som en förlust. Då är det viktigt att komma igenom sin sorg för att det verkliga barnet inte ska bli lidande.

Boken är skriven av Gurli Fyhr, som är psykolog och psykoterapeut och verksam vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Hon har skapat en egen modell med utgångspunkt från de sörjande och deras reaktioner, och sedan stämt av sin modell mot sådana som redan finns.
Den utomstående ska inte göra någon bedöming huruvida sorgen är relevant eller inte. Inte heller ska hon försöka distrahera den sörjande bort från sorgen eller ge råd utanför den egna yrkeskompetensen.
Det man kan göra som medmänniska är att finnas till hands och ta emot den sörjandes berättelse på ett respektfullt sätt.