Symptom är förlamning i ena kroppshalvan, talsvårigheter, synförsämring, kraftig huvudvärk och svårighet att hålla balansen.

TIA, ”Transient Ischemic Attack” är en övergående syrebristattack som orsakas av en mindre propp som har löst upp sig själv. Vid TIA försvinner symptomen inom en halvtimme. Vid stroke varar de mer än ett dygn. TIA anses vara ett varningstecken för stroke.

Typiskt för stroke och TIA är att symptomen kommer hastigt.
För att rädda hjärnan är det mycket viktigt att komma till sjukhus genast. Gör man det kan man ibland klara sig nästan utan men.