Därmed upphör även deras möjlighet att vara allmänhetens spräkrör, liksom medborgarnas tidigare självklara rätt att ta del av handlingar om hur vår gemensamt finansierade verksamhet sköts. Oacceptabelt, sa Kommunals ordförande Ylva Thörn när hon uppvaktade demokratiminister Britta Leijon. Det är lätt att instämma.

Självfallet ska allmänheten ha rätt att ta del av handlingar om verksamhet som betalas av våra skattemedel. Och de anställdas yttrandefrihet måste tryggas!
(Kommunalarbetaren 21/99)