Arbetssituationen blev bättre och numera lyssnar arbetsgivaren, berättar vi i en artikel på sid 16-17. Skyddsombuden gör en otrolig samhällsinsats och borde ha lönetillägg, säger Maria Steinberg, jurist i arbetsmiljörätt. Det är bara att hålla med. Samtidigt minskar antalet skyddsombud när de behöver vara fler än någonsin. Idag behövs många välutbildade och modiga skyddsombud som vågar säga stopp när gränsen är nådd!
(Kommunalarbetaren 20//99)