Huvudtanken var att kombinera ett skyddsnät för viktiga risker i arbetslivet med individuell valfrihet.

Nu håller regeringen på att ta fram ett sådant förslag och tillsätter i dagarna en utredning som ska ta reda på villkoren för hur arbetsgivarna och facken ska kunna avsätta pengarna
.
Vad är då individuella kompetenskonton för något? Tanken är att de ska vara en chans till omstart, en långsiktig plan för den egna utvecklingen. Trygghet inför arbetslivets allt starkare krav på förändringar ska kunna förenas med egna val och lusten att lära. Medan arbetsgivaren tänker kortsiktigt på det kunnande som behövs de närmaste åren så ska vi själva kunna tänka lite längre och stilla vår egen kunskapshunger.

IDAG HAR ARBETSLIVSANKNUTEN utbildning ofta negativa förtecken och är nästan alltid förenat med kris och uppsägningar En alltför liten del av utbildningspengarna satsas på oss när vi är ute i produktivt arbete.

Efter några decennier i arbetslivet får många svårigheter att behålla jobbet eller hitta ett nytt. Kunskaperna är lite rostiga. Då sitter vi samtidigt ofta fast i en ekonomi som gör det svårt att ta studielån. För att få utbildning måste man då först bli arbetslös.

Ett annat bekymmer är att många av oss har just den kunskap som passar vår nuvarande arbetsgivare och därför är låsta på en plats där vi inte alltid trivs.

MEN VAD SÄGER att ett vårdbiträde alltid ska förbli vårdbiträde, eller att en vaktmästare alltid vill förbli vid sin läst? Vantrivsel är den vanligaste orsaken till att Kommunals medlemmar säger upp sig från sina jobb., visar en undersökning som Kommunals A-kassa gjort åt tidningen Du och jobbet. Lönen kommer först på femte plats.

Individuella kompetenskonton kan hjälpa oss att mitt i livet göra ett lappkast och byta spår. Välja det vi egentligen drömde om i ungdomsåren. Få en återstart mitt i livet. Och varken arbetsgivare eller fack ska avgöra hur pengarna ska användas, utan individen själv. Kommunalare som slutar sina jobb av egen vilja, trots att det kan innebära avstängning från A-kassan, sämre ekonomi och arbetslöshet är kvinnor i alla åldrar, främst inom vård och omsorg. Det de har gemensamt är att de ansett jobben vara outvecklande och att arbetsmiljön är dålig. Kompetenskonton kan ge dem möjligheter att hindra den mentala utslitningen och ladda om batterierna.

Idag erbjuds privata försäkringar med liknande upplägg. Men de binder de anställda till den arbetsplats där de är nu. Om vi förlitar oss för mycket på företagsanpassad utbildning riskerar vi att satsningarna blir för små och begränsade. Om staten är med och sprider riskerna vågar vi höja blicken och tänka nytt.
(Kommunalarbetaren 22/99)