Regeringen har nu fattat det formella beslut som gör att försöket kan starta. Med tanke på att var tionde svensk är alkoholist, att alkoholism är en av våra stora och svårbehandlade folksjukdomar som håller var tredje sjukhussäng upptagen, skapar skam, skuld, ångest och sorg hos missbrukarna och deras anhöriga samt att misshandel och grova brott följer i drickandets spår så känns experimentet cyniskt och onödigt.

Att öppna kranarna på Systemet för att bekämpa brottslighet runt den illegala alkholen känns som en halsbrytande logik. Och priset betalar vi alla, men missbrukarna och deras familjer betalar mest.
(Kommunalarbetaren 22/99)