Barnen som skrivit de här meningarna är 10-12 år gamla. De går i årskurs 4-6 och har varit med och svarat på frågor i Barnens rättviseutredning. Den har genomförts av Unga Örnar som vill få fler barn att tycka och ta ställning till samhällsfrågor. 8 200 barn har svarat på enkäten. Dessutom har 1 500 barn deltagit i en opinionsundersökning i samarbetet med FSI, forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier.

Av de här barnen föredrar 84 procent ”ett samhälle där alla har det ungefär lika bra, framför ett samhälle där en begåvad, flitig och duktig människa har möjlighet att få det betydligt bättre än de flesta.” 52 procent anser att människor från andra länder med annorlunda hudfärg blir orättvist behandlade i Sverige.

Men 67 procent anser ändå att Sverige för det mesta är ett rättvist land och 72 procent tycker att lärarna i skolan för det mesta behandlar pojkar och flickor lika.

De skickar också in 111 förslag emot orättvisor:

Förslag nummer 17: Om man är rasist ska man böta minst 2000 kronor, eller så ska det bli lag på att man inte får vara rasist.

Förslag nummer 23: ”Man ska börja med att sälja frihetsmedel till alla eller hälla det i mat, mjölk så det blir fred, inga krig eller något annat elakt.”

Förslag nummer 25 tipsar vuxna om att de borde lära barn mer politik och sådant så att de också kan vara med och bestämma i val mm.

Det är bara att hålla med och önska alla trevliga och engagerade läsare och era kloka barn God jul!
(Kommunalarbetaren 22/99)